Stöd till anhöriga

Som anhörig kan du söka stöd för egen del. Du kan vara förälder, syskon, partner, mor- eller farförälder eller barn till en person med funktionsnedsättning.

Exempel på anhörigstöd

  • Samtalsstöd med kurator, socionom eller psykolog.
  • Grupper med andra närstående för samtal och erfarenhetsutbyte. Vi har exempelvis grupper för syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar.
  • Kurser och föreläsningar med fördjupad kunskap om funktionsnedsättning.
  • Information kring samhällets stöd vid funktionsnedsättning. 

Ansök om stöd

Om du vill söka stöd för egen del kontakta den mottagning din anhörig är inskriven på.
Sök mottagning

Du kan också vända dig direkt till Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga och Tittut spädbarnsverksamhet.

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga erbjuder samtasstöd. Mottagningen vänder sig till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partner, syskon och andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Här arbetar psykologer och socionomer som är legitimerade psykoterapeuter och har stor erfarenhet av situationer anhöriga kan ställas inför.
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Tittut spädbarnsverksamhet vänder sig till familjer som fått besked om att deras barn (0-2 år) har en funktionsnedsättning. Mottagningen erbjuder föräldra-barngrupper, likt en öppen förskola, där det finns uttrymme att träffa andra i liknande situation och ta upp och samtala kring viktiga frågor och ämnen. Här anordnas också temadagar om funktionsnedsättningar för föräldrar och andra anhöriga, exempelvis mor- och farföräldrar. 
Tittut spädbarnsverksamhet