Stöd till anhöriga

Som anhörig kan du söka stöd för egen del. Du kan vara förälder, syskon, partner, mor- eller farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning.

Exempel på anhörigstöd

  • Samtalsstöd med kurator, socionom eller psykolog.
  • Grupper med andra närstående för samtal och erfarenhetsutbyte. Vi har exempelvis grupper för syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Ansök om stöd

Om du vill söka stöd för egen del kontakta den mottagning din anhörig har kontakt med.
Sök mottagning

Du kan också vända dig direkt till Habiliteringens anhörigcenter.

Habiliteringens anhörigcenter vänder sig till dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning. Verksamheten består av föräldra-barngrupperna för små barn, 0-2 år, och en samtalsmottagning för anhöriga i alla åldrar. 
Habiliteringens anhörigcenter

Stöd vid psykisk ohälsa

Känner du oro för egen del eller för en närstående som har en funktionsnedsättning och mår psykiskt dåligt? Habilitering & Hälsa ger psykologiskt stöd, arbetar preventivt och hjälper till med hänvisning eller remiss för den som behöver behandling av psykisk ohälsa. Vid behov av akut vård, se länk.