Samtycke

Här hittar du en blankett du kan fylla i för att godkänna att någon person i din omgivning får ha kontakt med habiliteringen angående din funktionsnedsättning. Insatserna journalförs i din journal och samtycket gäller i ett år.