Ansök om habilitering för barn, 0-17 år

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Det vanligaste sättet att komma till oss är genom att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Det går också att ansöka själv, eller med hjälp av en anhörig. Då behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.

Vi ger stöd vid funktionsnedsättning

Vi är experter på hur funktionsnedsättningar påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi ger habilitering till barn och vuxna med bestående funktionsnedsättning. Även du som är anhörig, exempelvis förälder eller syskon, kan söka stöd hos oss om barnet tillhör vår målgrupp.

Följande funktionsnedsättningar ger vi stöd för:

  • Adhd eller add hos barn och unga upp till 25 år
  • Autism (ASD)
  • Dövblindhet
  • Förvärvad hjärnskada
  • Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning
  • Rörelsenedsättning

Välj en mottagning som passar ditt barn.

Adhd

Autism

Dövblindhet

Förvärvad hjärnskada

Intellektuell funktionsnedsättning

Rörelsenedsättning