Ansök om habilitering för vuxna, 18 år och äldre

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Det vanligaste sättet att komma till oss är genom att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Det går också ansöka själv, eller med hjälp av en anhörig. Då behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.

Vi ger stöd vid funktionsnedsättning

Vi är experter på hur funktionsnedsättningar påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi ger habilitering till barn och vuxna med bestående funktionsnedsättning. Även du som är anhörig, exempelvis förälder eller syskon, kan söka stöd hos oss om barnet tillhör vår målgrupp.

Följande funktionsnedsättningar ger vi stöd för

 • Adhd eller add hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism (ASD)
 • Dövblindhet
 • Dövhet, eller grav hörselskada hos vuxen som är teckenspråkig
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning
 • Rörelsenedsättning

Mottagningar för vuxna

 • Habiliteringscenter för vuxna ger insats till dig som är 18 år och äldre med omfattande och bestående funktionsnedsättning. Anhöriga och nätverk kan också få råd och stöd här. Vi rekommenderar dig att söka till det center som tillhör din kommun eller stadsdel.
  Sök habiliteringscenter för vuxna
 • Adhd-center vänder sig till dig som är upp till 25 år och har adhd och till dina närstående.  insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter. För att ansöka hit använder du en ansökningsblankett som finns på deras webbsida.
  Adhd-center
 • Center för sinnesstimulering Lagunen, Lagunen är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering till personer mellan 13 och 65 år. med omfattande kognitiva svårigheter, medfödda eller förvärvade, främst i kombination med rörelsenedsättning. Ring för kontakt, 08-123 351 30.
  Center för sinnesstimulering Lagunen
 • Dövblindteamet vänder sig dig som har en dövblindhet och till dina närstående. För att ansöka hit använder du en ansökningsblankett som finns på deras webbsida.
  Dövblindteamet
 • Dövteamet vänder sig till dig som är döv eller har en grav hörselskada och är teckenspråkig. Kontakta dem via telefon eller e-post.
  Dövteamet
 • Hjärnskadecenter vuxna vänder sig till dig som är 18-64 år, som i tonåren eller senare drabbats av en svår hjärnskada. Ansökan via telefon, 1177 eller posta ansökningsblankett. 
  Hjärnskadecenter
 • Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning.
  Motorik- och träningscenter

För dig som är anhörig

Som anhörig kan du söka stöd för egen del, exempelvis om du är förälder eller partner. Det gör du antingen på den mottagning som din anhöriga tillhör eller på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga. Anhöriga kan söka insatser för egen del utan medgivande.

För anhöriga

För dig som ingår i det professionella nätverket

Som del av det professionella nätverket, så ger vi stöd om det finns ett medgivande från den vuxne med funktionsnedsättning.

Så ansöker du om insats

Endel av våra verksamheter kan du kontakta direkt, via telefon eller e-post. Andra ansöker du till via 1177.se eller genom att fylla i en ansökningblankett som du postar till den mottagning du vill söka till. 

För att ansöka om insats via 1177.se. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och sök upp, och välj, den mottagning du vill komma till. Därigenom kan du ansöka om habiliteringsinsats.
1177 Vårdguidens e-tjänster

Ansöker du via ansökningsblankett skickar du blanketten, plus kopia av intyg på funktionsnedsättning, till den mottagning du vill söka till. 
Ansökan för vuxna, över 18 år (pdf)

Du behöver intyg som beskriver funktionsnedsättningen

För att kunna ansöka till oss behöver du ett läkarintyg, eller en journalkopia, som beskriver funktonsnedsättningen. Det får du efter att du genomgått en utredning. Utredning görs på en vårdcentral, en psykiatrisk mottagning eller liknande.

Detta händer efter ansökan

Inom habiliteringen är vi skyldiga att snabbt handlägga remisser. Inom 30 dagar ska vi kunna erbjuda ett första besök. Tillsammans med den som söker habilitering görs då en kartläggning som utgår ifrån patientens behov och önskemål. Beslutar vi oss för behandling, ska vi erbjuda det inom tre månader efter att vi fattat beslut om fortsatta insatser.

Det är gratis att få insats

Det kostar ingenting att få insats hos oss. Ibland tar vi betalt för material som används i habiliteringsarbetet, eller för fika i anslutning till grupp- eller kursverksamhet.

Kontakta frågetjänsten om du behöver hjälp

Om du har svårt att veta vilken mottagning du ska söka till, eller undrar något annat som har med ansökan att göra kan du kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst.

Telefon: 08-123 350 10. Öppet vardagar 8.30-16.30.
E-post: habresurscenter.slso@sll.se