Ansök om habilitering för vuxna, 18 år och äldre

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Det vanligaste sättet att komma till oss är genom att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Det går också ansöka själv, eller med hjälp av en anhörig. Då behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.

Vi ger stöd vid funktionsnedsättning

Vi är experter på hur funktionsnedsättningar påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi ger habilitering till barn och vuxna med bestående funktionsnedsättning. Även du som är anhörig, exempelvis förälder eller syskon, kan söka stöd hos oss om barnet tillhör vår målgrupp.

Följande funktionsnedsättningar ger vi stöd för

 • Adhd eller add hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism (ASD)
 • Dövblindhet
 • Dövhet, eller grav hörselskada hos vuxen som är teckenspråkig
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning
 • Rörelsenedsättning

Mottagningar för vuxna

 • Habiliteringscenter för vuxna ger insats till dig som är 18 år och äldre med omfattande och bestående funktionsnedsättning. Anhöriga och nätverk kan också få råd och stöd här. Vi rekommenderar dig att söka till det center som tillhör din kommun eller stadsdel.
  Sök habiliteringscenter
 • Adhd-center vänder sig till dig som är upp till 25 år och har adhd och till dina närstående.  insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter. För att ansöka hit använder du en ansökningsblankett som finns på deras webbsida.
  Adhd-center
 • Center för sinnesstimulering Lagunen, Lagunen är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering till personer mellan 13 och 65 år. med omfattande kognitiva svårigheter, medfödda eller förvärvade, främst i kombination med rörelsenedsättning. Ring för kontakt, 08-123 351 30.
  Center för sinnesstimulering Lagunen
 • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till vuxna med autism, och till ungdomar och vuxna, 15 år och äldre, med intellektuell funktionsnedsättning.
  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
 • Dövblindteamet vänder sig dig som har en dövblindhet och till dina närstående. För att ansöka hit använder du en ansökningsblankett som finns på deras webbsida.
  Dövblindteamet
 • Dövteamet vänder sig till dig som är döv eller har en grav hörselskada och är teckenspråkig. Kontakta dem via telefon eller e-post.
  Dövteamet
 • Hjärnskadecenter vuxna vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och som har drabbats av omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada mellan 13-64 år. Ansökan via telefon, 1177 eller posta ansökningsblankett. Annan vårdgivare kan skriva remiss.
  Hjärnskadecenter vuxna
 • Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning.
  Motorik- och träningscenter

För dig som är anhörig

Som anhörig kan du söka stöd för egen del, exempelvis om du är förälder, syskon eller partner. Anhöriga kan söka insatser för egen del utan medgivande.
För anhöriga

För dig som ingår i det professionella nätverket

Som del av det professionella nätverket, så ger vi stöd om det finns ett medgivande från den vuxne med funktionsnedsättning.

Så ansöker du om insats

Endel av våra verksamheter kan du kontakta direkt via telefon. Andra ansöker du till via 1177.se eller genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till den mottagning du vill söka till. 

För att ansöka om insats via 1177.se. Logga in på 1177 Vårdguiden och sök upp, och välj, den mottagning du vill komma till. Därigenom kan du ansöka om habiliteringsinsats.
1177 Vårdguiden

Ansöker du via ansökningsblankett skickar du blanketten, plus kopia av intyg på funktionsnedsättning, till den mottagning du vill söka till. 
Ansökan för vuxna, över 18 år (pdf)

Du behöver intyg som beskriver funktionsnedsättningen

För att kunna ansöka till oss behöver du ett läkarintyg, eller en journalkopia, som beskriver funktonsnedsättningen. Det får du efter att du genomgått en utredning. Utredning görs på en vårdcentral, en psykiatrisk mottagning eller liknande.

Detta händer efter ansökan

Under Din habilitering kan du läsa om vad som händer efter ansökan för vuxna

Det är gratis att få insats

Det kostar ingenting att få insats hos oss. Ibland tar vi betalt för material som används i habiliteringsarbetet, eller för fika i anslutning till grupp- eller kursverksamhet.

Kontakta frågetjänsten om du behöver hjälp

Om du har svårt att veta vilken mottagning du ska söka till, eller undrar något annat som har med ansökan att göra kan du kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst.

Telefon: 08-123 350 10. 
Öppettider: måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).
E-post: habresurscenter.slso@regionstockholm.se