Ansök om habilitering för barn, 0-17 år

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Det vanligaste sättet att komma till oss är genom att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Det går också att ansöka själv, eller med hjälp av en anhörig. Då behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.

Vi ger stöd vid funktionsnedsättning

Vi är experter på hur funktionsnedsättningar påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi ger habilitering till barn och vuxna med bestående funktionsnedsättning. Även du som är anhörig, exempelvis förälder eller syskon, kan söka stöd hos oss om barnet tillhör vår målgrupp.

Följande funktionsnedsättningar ger vi stöd för

 • Adhd eller add hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism (ASD)
 • Dövblindhet
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning
 • Rörelsenedsättning

Mottagningar för barn

 • Habiliteringscenter för barn tar emot barn, 0-17 år. Anhöriga och nätverk kan också få råd och stöd här. Vi rekommenderar dig att söka till det habiliteringscenter som tillhör din kommun eller stadsdel. Ansök via 1177.se eller fylla i och posta en ansökningsblankett till den mottagning du vill komma till. Om barnet har diagnosen adhd ska du vända dig till Adhd-center. Har barnet lindrig förvärvad hjärnskada ska du vända dig till Hjärnteamet barn. 
  Sök habiliteringscenter
 • Adhd-center vänder sig till dig som är upp till 25 år och har adhd och till dina närstående. Insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter. För att ansöka hit använder du en ansökningsblankett som finns på adhd-centers sida.
  Adhd-center
 • Center för sinnesstimulering Korallen, är en behandlande verksamhet för barn 0–12 år. Vi erbjuder sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. Ring för kontakt.
  Center för sinnesstimulering Korallen
 • Center för sinnesstimulering Lagunen, är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering till personer mellan 13 och 65 år. Centret vänder sig till personer med omfattande kognitiva svårigheter, medfödda eller förvärvade, främst i kombination med rörelsenedsättning. Ring för kontakt.
  Center för sinnesstimulering Lagunen
 • Dövblindteamet vänder sig till barn med dövblindhet och till deras närstående. För att ansöka hit använder du en ansökningsblankett som finns på deras sida.
  Dövblindteamet
 • Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Ansökan via telefon, 1177 eller posta ansökningsblankett. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på Habiliteringscenter barn. 
  Hjärnteamet barn
 • Föräldragrupperna Tittut för små barn vänder sig till familjer som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har en funktionsnedsättning. Ring för kontakt. Föräldragrupperna Tittut för små barn är en del av Habiliteringens anhörigcenter.
  Föräldragrupperna Tittut för små barn

Mottagningar för barn med autism

 • 0-4 år: Autismcenter små barn ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare till förskolebarn med autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd. Ansökningsblankett finns på deras sida.
  Autismcenter små barn
 • 0-17 år: Habiliteringscenter för barn ger råd, stöd och behandling till familjer med barn som har autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 0-17 år. Även nätverk, som pedagoger på förskola och skola, kan få stöd här. Barn som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd på ett habiliteringscenter efter grundutbildning på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. 
  Sök habiliteringscenter för barn
 • 5-17 år: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till familjer som har barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning i åldern 5-17 år.
  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För dig som är anhörig

Som anhörig kan du söka stöd för egen del, exempelvis om du är förälder, syskon eller mor- och farförälder. 
För anhöriga

För dig som tillhör det professionella nätverket

Vi ger även stöd till den förskolepedagog och det nätverk som finns runt barnet, efter vårdnadshavarens godkännande.

Så ansöker du om insats

Endel av våra verksamheter kan du kontakta direkt via telefon. Andra ansöker du till via 1177.se eller genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till den mottagning du vill söka till. 

För att ansöka om insats via 1177.se. Logga in på 1177 Vårdguiden och sök upp, och välj, den mottagning du vill komma till. Som vårdnadshavare kan du ansöka för barn som är under 13 år.  
1177 Vårdguiden

Ansöker du via ansökningsblankett skickar du blanketten, plus en kopia på intyg på funktionsnedsättning, till den mottagning du vill söka till. Som vårdnadshavare kan du via detta sätt ansöka för barn som är upp till 17 år. 
Ansökningsblankett för barn 0-17 år (pdf) 

Du behöver intyg som beskriver funktionsnedsättningen

För att kunna ansöka till oss behöver du ett läkarintyg, eller en journalkopia, som beskriver funktonsnedsättningen. Det får barnet efter att ha genomgått en utredning. Utredning görs bland annat av barn- och ungdomspsykiatrin eller på en vårdcentral.

Detta händer efter ansökan

Under Din habilitering kan du som vårdnasdhavare läsa om vad som händer efter ansökan

Det är gratis att få insats

Det kostar ingenting att få insats hos oss. Ibland tar vi betalt för material som används i habiliteringsarbetet, eller för fika i anslutning till grupp- eller kursverksamhet.

Kontakta frågetjänsten om du behöver hjälp

Om du har svårt att veta vilken mottagning du ska söka till, eller undrar något annat som har med ansökan att göra kan du kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst.

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.