Om Habilitering och Hälsa

Till längre text

Habilitering och Hälsa ger stöd och hjälp till vuxna och barn som har en funktionsnedsättning. Vi stödjer och hjälper också familjer och personal. Habilitering och Hälsa är en del av Region Stockholm. Texten är på lättläst svenska.

Vem kan få stöd?

Habilitering och Hälsa ger stöd till personer med dessa funktionsnedsättningar: 

 • Adhd hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning

Vad gör habiliteringen?

Habiliteringen ska göra så att man får det lättare i vardagen. Man ska få hjälp att klara av saker själv, både hemma och i samhället. Så mycket det går.

Det här kan habiliteringen hjälpa till med:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Hälsa och vanor i vardagen
 • Kropp och rörelser
 • Språk och kommunikation
 • Att fungera i vardagen
 • Relationer och kontakter med andra
 • Syn, hörsel, känsel och smärta
 • Problembeteenden
 • Skola, arbete och fritid
 • Samhällets stöd
 • Stöd till familjen och släkten

Vi skriver inte ut medicin

Behöver du eller ditt barn medicin kontaktar ni vårdcentralen eller psykiatrin. Habilitering och Hälsa har inga läkare och kan inte skriva ut läkemedel.

Hur får jag hjälp av habiliteringen?

För att få hjälp behöver du ett läkarintyg eller en journalkopia som beskriver funktionsnedsättningen. Det får du efter en utredning.

Utredning görs på en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. 

De flesta ansöker om insatser hos något av våra habiliteringscenter. Vi har habiliteringscenter för barn och vuxna över hela Stockholms län.

Ansökan för barn upp till 17 år

Ansökan för vuxna 

Stöd till anhöriga

Vård till asylsökande eller personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige

Alla har rätt att få vård som är av stor betydelse för hälsan. Det gäller barn och vuxna som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd.

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all vård, inklusive habilitering, tandvård och läkemedel.

Vuxna har inte rätt till habilitering utan bara sjukvård och tandvård som inte kan vänta. 

För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, att få vardagen att fungera och samhällets stöd.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).