För anhöriga

Du som har en person i din familj som har en funktionsnedsättning kan få insatser av oss kring ditt eget mående. Det gäller dig som är förälder, syskon, partner, eller dig som är barn till en person med funktionsnedsättning.

Du kan få insatser på olika sätt:

 • Föreläsningar
 • Tillsammans med andra anhöriga i grupp
 • Individuella möten med behandlare

När du får insatser för ditt eget mående journalförs det i din egen journal.

Så ansöker du

Ansöker om stöd via 1177.se. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Sök upp och välj den mottagning du vill komma till.
1177 Vårdguidens e-tjänster

Du kan också ansöka om stöd genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till den mottagning du vill söka till.
Ansökningsblankett om insats för anhöriga (pdf)

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Mottagningar som ger insatser till anhöriga

 • 17 habiliteringscenter
 • Autismcenter små barn
 • Dövblindteamet
 • Dövteamet
 • Habiliteringens anhörigcenter
 • Habiliteringens resurscenter
 • Hjärnskadecenter vuxna
 • Hjärnteamet barn

Habilitering till personer med funktionsnedsättning

Vill du istället söka habiliteringsinsats för ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning finns ansökningsblanketter här.

Ansökan för barn, 0-17 år
Ansökan för vuxna