Det här kan du få hjälp med

Till längre text

Här kan du läsa om vad Habilitering & Hälsa kan hjälpa dig med. Du kan behöva hjälp med flera saker eller bara en. Dina behov kan ändra sig under olika perioder i livet. Texten är på lättläst svenska.

Habiliteringen ska hjälpa dig att klara dig i vardagen. Din funktionsnedsättning påverkar vad du kan göra. Med rätt hjälp du kan göra lite mer. 

Vi kan även ge stöd till dina anhöriga. Och vi kan hjälpa till att prata med läkare, pedagoger och omsorgspersonal.

Kunskap om funktionsnedsättningen

Habiliteringen kan lära dig om din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig. Det är också bra om din familj lär sig och förstår. Då kan vi hjälpas åt att hitta bra anpassningar och stöd för dig i vardagen. 

Att leva med en funktionsnedsättning kan göra att du känner dig annorlunda. Det kan vara jobbigt att behöva hjälp från andra. Du kan prata med oss på habiliteringen om hur livet med funktionsnedsättning känns för dig.

Att fungera i vardagen

Det beror på vilken funktionsnedsättning du har vilket stöd du behöver. Det kan handla om att klara av allt du ska göra på en dag. Eller att familjen behöver hjälp med vanor som gäller hemmet, hygien eller matlagning. 

Det kan också vara att planera tiden eller att klara av att göra något som är viktigt för dig. 

Tillsammans kan vi hitta sätt och hjälpmedel så att din vardag fungerar bättre.

Hälsa och levnadsvanor

Din funktionsnedsättning kan påverka hur du mår och din hälsa. Vi kan hjälpa dig med:

 • sömn
 • stress
 • oro 
 • frågor om sex.

Du kan få hjälp med vad du äter. Eller att hitta sätt att träna kroppen som passar dig. Eller något annat som gör att du mår bra.

Motorik och att förflytta sig 

Motorik har att göra med kroppens alla rörelser. Det kan till exempel gälla rörelser med händerna, eller hur man rör hela kroppen. 

Stödet kan handla om att: 

 • hitta rätt hjälpmedel för att ta sig fram
 • träna rörelseförmåga 
 • träna balans 
 • träna dina händer. 

Vi kan också arbeta med att hitta bra ställningar för kroppen när du står, sitter och ligger ner.

Andning och sväljning 

En del funktionsnedsättningar påverkar andningen. Då kan man träna andningen. Man får hjälp med vad man ska tänka på och hur man kan sitta eller röra sig för att andas bättre. 

Du kanske har svårt med att tugga och svälja. Habiliteringen kan göra det lättare att äta och dricka. 

Smärta och intryck från olika sinnen

Habiliteringen erbjuder samtal och stöd för dig som är dövblind, döv eller har en hörselskada och är teckenspråkig. 

Vi kan också hjälpa dig som är extra känslig för olika slags sinnesintryck, som känsla på huden eller vissa ljud. Vi tar reda på vilken känslighet du har (över- eller underkänslig). Sedan hittar vi sätt att skydda dig mot stressande intryck.

Vi kan också hjälpa till med smärta som har med din funktionsnedsättning att göra.

Språk och kommunikation

Du behöver förstå andra. Och de behöver förstå vad du vill. Det är viktigt för att livet ska fungera. 

Men språket kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att använda teckenspråk och bilder i stället för att tala och skriva. Det finns också andra sätt att använda språk, till exempel talande hjälpmedel.

Habiliteringen kan göra det roligare och enklare att hitta ett språk som fungerar för dig.

Relationer och att umgås med andra

Din funktionsnedsättning kan påverka hur du umgås med andra personer. Du kanske behöver hjälp att förstå hur andra fungerar. Eller så funderar du över hur de uppfattar dig. 

Vi kan öva tillsammans på hur du kan vara mot andra. Det kan gälla olika situationer:

 • i familjen
 • i skolan eller på arbetet
 • tillsammans med lekkamrater eller vänner 
 • med en partner. 

Det kan också handla om hur du fungerar som förälder.

Problembeteenden

Ibland förstör man för sig själv eller andra. Det kan handla om att:

 • skada sig själv 
 • skrämma andra
 • vara våldsam mot andra 
 • förstöra saker.

Habiliteringen kan hjälpa både barn och vuxna att ta reda på vad beteendet beror på. Och vi kan arbeta tillsammans för att ändra på det.

Skola och arbete

Det är viktigt att skolan eller arbetet fungerar för att du ska må bra. 

Ibland behövs det anpassningar i miljön. Ibland behöver andra personer lära sig mer om din funktionsnedsättning. Det kan gälla vuxna i skolan, kompisar eller kollegor. 

Vi på habiliteringen kan hjälpa till med råd och stöd.

Stöd från samhället

Samhället kan ge olika sorters stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet kan komma från olika myndigheter och organisationer, till exempel kommunen, Försäkringskassan, skolan eller univeresitet.

Habiliteringen kan hjälpa dig att se vilket stöd du kan få. Vi kan också berätta vart du ska vända dig för att få det. Vi kan skriva vissa intyg och hjälpa till att skriva ansökningar. Ansökningarna kan till exempel handla om omvårdnadsbidrag, tandvårdsstöd eller aktivitetsersättning.

Du som bor i gruppbostad

Du som bor i gruppbostad eller har daglig verksamhet har rätt att få en del av din habilitering genom din kommun. Det kan vara att träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut. 

Prata med din personal eller din gode man. De kan hjälpa dig att ta reda på vad som gäller för dig. 

Stöd till dig som är anhörig

Du som är anhörig till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning kan också få stöd. Det kan gälla dig som är:

 • förälder
 • syskon
 • partner
 • mor- eller farförälder 
 • barn till en person med funktionsnedsättning. 

Man kan till exempel få kurser eller föreläsningar och lära sig om funktionsnedsättningen och samhällets stöd. Vi har grupper där man får träffa andra anhöriga. Eller så kan vi ha egna samtal med dig.

Har du frågor?

Vår frågetjänst och rådgivning kan mycket om habilitering, att få vardagen att fungera och samhällets stöd.

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08:30-16:00 och fredag 08:30-15:00 (dag före röd dag 12.30).

Illustration på olika personer med funktionsnedsättningar

Funktionshindersguiden

På Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.