Barn som är anhöriga

Habiliteringen kan ge stöd till anhöriga barn.
Det gäller barn som har en förälder
eller ett syskon med funktionsnedsättning.
Vi kan också ge stöd till dig som är förälder.
Vi vill hjälpa er att få vardagen att fungera.

Prata med ditt barn

Föräldrar och vuxna måste lyssna
på barns frågor och tankar.
Det är bra att prata med ditt barn
om funktionsnedsättningen.
Man kan prata om olika situationer
där funktionsnedsättningen påverkar er.
Det kan till exempel vara att förklara
vad som händer om du blir stressad.
Barnet behöver förstå själv
och kunna förklara för kompisar och andra.

Vad kan habiliteringen göra?

Habiliteringen kan stötta dig att prata med ditt barn
om din funktionsnedsättning.
Vi kan samtala med dig, med ditt barn
eller med er tillsammans.
Det beror på hur ni vill ha det
och hur gammalt barnet är.

Om ni behöver mer stöd utanför habiliteringen
hjälper vi till så att ni hittar rätt.
Det kan till exempel vara på BUP
eller en vårdcentral.

Vad säger lagen?

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn har rätt
till information och stöd.
Alla som arbetar i vården ska kunna ge barnen det.

Barnkonventionen säger att alla barn
har rätt att säga vad de tycker
i alla frågor som rör dem.

För att vi som arbetar i vården
ska kunna hjälpa barnen
frågar vi alla patienter
om de bor med minderåriga barn.
Det kan vara egna barn,
någon annans barn eller syskon.

Frågor om barn som anhöriga

Om du har frågor kan du prata med någon på habiliteringen
som du har kontakt med.
Du kan också be att få prata med barnombudet.
Det finns ett barnombud på varje mottagning för vuxna.