Att ha barn och ha en egen funktionsnedsättning

Till längre text

Om du har barn är det bra att prata med ditt barn om din funktionsnedsättning. Det kan hjälpa er att förstå varandra och göra vardagen enklare. Texten är på lättläst svenska.

Föräldrar och vuxna måste lyssna på barns frågor och tankar. Det är bra att prata med ditt barn om funktionsnedsättningen.

Man kan prata om olika situationer där funktionsnedsättningen påverkar er. Det kan till exempel vara att förklara vad som händer om du blir stressad. Barnet behöver förstå själv och kunna förklara för kompisar och andra.

Vad kan habiliteringen göra?

Habiliteringen kan stötta dig att prata med ditt barn om din funktionsnedsättning. Vi kan samtala med dig, med ditt barn eller med er tillsammans. Det beror på hur ni vill ha det och hur gammalt barnet är.

Om ni behöver mer stöd utanför habiliteringen hjälper vi till så att ni hittar rätt. Det kan till exempel vara på BUP eller en vårdcentral.

Vad säger lagen?

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn har rätt till information och stöd. Alla som arbetar i vården ska kunna ge barnen det.

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt att säga vad de tycker i alla frågor som rör dem.

För att vi som arbetar i vården ska kunna hjälpa barnen frågar vi alla patienter om de bor med minderåriga barn. Det kan vara egna barn, någon annans barn eller syskon.

Om du har frågor

Har du frågor kan du prata med någon på habiliteringen som du har kontakt med. Du kan också be att få prata med barnombudet. Det finns ett barnombud på varje mottagning för vuxna.