TAKK vuxen - tecken som alternativ kompletterande kommunikation

  • 2024-11-14

  • 9.30 - 11.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

En kurs för dig som är närstående eller personal runt en person som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen där teori varvas med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Anmälan
Du anger i anmälan namn och personnummer på personen som har behov av TAKK. Du behöver ha samtycke att delta från personen själv eller god man. Samtycket noteras i journal.

Varje person som vill delta gör en egen anmälan.

Det kan vara max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Anhöriga har möjlighet att delta med tolk. Om du deltar som yrkesverksam finns inte möjlighet för dig att ha tolk. 

Mer om samtycke

Information om TAKK vuxen som pdf

Datum och tid
Torsdag 14 november, 09.30-11.30
Torsdag 21 november, 09.30-11.30
Torsdag 28 november, 09.30-11.30
Torsdag 5 december, 09.30-11.30
Torsdag 12 december, 09.30-11.30

Sista anmälningsdag
5 november

Plats
Olivecronas väg 5 (Sabbatsbergs sjukhus)
Lokal: Stora konferensen, entréplan

Arrangör
Habiliteringens resurscenter

För frågor
08-123 351 50

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Dövblindhet, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter