TAKK barn – tecken som alternativ kompletterande kommunikation

  • 2024-10-14

  • 17.30 - 19.30

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

En kurs för dig som är anhöriga eller personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Vi går igenom cirka 300 tecken vid fem tillfällen där teori varvas med praktiska övningar.

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som är föräldrar eller nära anhörig till barnet. I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen att anmäla sig. Personal kan delta i kursen oavsett om föräldrar tar del av kursen eller ej.

Kursen innehåller teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att börja använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet. Vi går igenom drygt 300 tecken.

Du som är anhörig kan delta med tolk. Om du deltar som personal finns inte möjlighet för dig att ha tolk.

Information om TAKK för barn som pdf

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial

Datum och tid
Måndag 14 oktober, 17.30-19.30
Måndag 21 oktober, 17.30-19.30
Måndag 4 november, 17.30-19.30
Måndag 11 november, 17.30-19.30
Måndag 18 november, 17.30-19.30

Sista anmälningsdag
2 oktober

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8

För frågor
08-123 359 00

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn