Syskongrupp, 6-9 år, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning

  • 2024-08-29

  • 8.30 - 9.30

  • Habiliteringscenter Söderstaden, Tjurhornsgränd 8

För barn, 6-9 år, som har en bror eller syster med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp deltar fem till tio barn som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman, till exempel likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter.

Varje träff är 1,5 timme. Vi fikar varje gång vi ses, vi tittar på korta filmklipp, gör någon lekaktivitet och pratar och ritar om olika teman.

För föräldern

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors funktionsnedsättning. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver ni ha kontakt med någon mottagning inom Habilitering & Hälsa.

Information om Syskongrupp som pdf

Datum och tid

Föräldraträffar
Torsdag 29 augusti, 08:30-09:30
Onsdag 9 oktober, 08:30-09:30

Syskonträffar
Fredag 6 september, 13:30-15:00
Fredag 13 september, 13:30-15:00
Fredag 20 september, 13:30-15:00
Fredag 27 september, 13:30-15:00
Fredag 4 oktober, 13:30-15:00

Sista anmälningsdag
25 augusti

Plats
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Tjurhornsgränd 8

För frågor
08-123 352 40

Intresseanmälan
Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Söderstaden barn, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats