Syskongrupp, 13-17 år, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning

  • 2024-09-24

  • 16 - 17

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fyra gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fyra gånger och har olika teman. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter. Vi fikar varje gång vi ses, tittar på korta filmklipp, gör någon aktivitet och pratar.

För föräldern

Efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver minst en förälder ha gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Syskongrupp som pdf

Intresseanmälan

Datum och tid

Syskonträffar:
Tisdag 24 september, 16:00-17:00
Tisdag 1 oktober, 16:00-17:00
Tisdag 8 oktober, 16:00-17:00
Tisdag 15 oktober, 16:00-17:00

Föräldraträff
Tisdag 22 oktober, 16:00-17:00

Sista anmälningsdag
15 september

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, plan 2

Telefon
08- 123 353 50

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Intresseanmälan
För att delta behöver minst en förälder gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 7-17 år, Anhöriginsats