Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd 5-12 år

  • 2024-11-07

  • 9 - 12.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är förälder eller närstående till ett barn, 5-12 år, med adhd. Vi tar upp vad som kan orsaka problem i barnets vardag, hur hjälpmedel och strategier kan underlätta samt hur ni får tillgång till hjälpmedel. Du får också besöka vår visningsmiljö.

Barn med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och vara till hjälp för större självständighet.

Föreläsningen pågår i cirka två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. 

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Datum: 7 november 2024

Tid
: 09.00–12.30 

Sista anmälningsdag:24 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

 

Habilitering, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år