Stärk relationen och förebygg konflikter, 5-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism, 5-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning. En workshop på två träffar för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar.

Att uppmuntra det man vill se mer i barnets beteende och fånga goda stunder är hjälpsamma föräldrastrategier. De syftar till att stärka relationen till ditt barn, stärka barnets självkänsla, förbättra samarbetet samt minska konflikter er emellan. I denna grupp undersöker vi strategin och delar erfarenheter utifrån ett autism-perspektiv. 

Vid den första träffen fördjupar vi oss i strategin samt gör upp en plan för hur den kan användas hemma. Vid den andra träffen följer vi upp hur det har gått och planerar för nästa steg. Föreläsningspass varvas med diskussioner med andra föräldrar samt planering utifrån en arbetsbok. 

Du behöver inte ha något speciellt problem med dina barn utan bara en önskan att utveckla ditt föräldraskap.

Omfattning:

2 träffar på 3 timmar var

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet