Samtalsgrupp för föräldrar till en vuxen person med autism

  • 2024-10-07

  • 16 - 18

  • Habiliteringscenter Stockholm, Tideliusgatan 12

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med 15-20 deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Varje träff är strukturerade med en agenda och ett tema:

  • Att få diagnos
  • Kommunikation och det sociala livet
  • Föräldrarollen när barnet blir vuxet
  • Att ta hand om mig själv
  • Framtiden
  • Hur kan jag gå vidare

Huvudsakligt fokus är att dela erfarenheter, praktiska tips och råd som kan underlätta i vardagen. Vidare att kunna få stöd och förståelse från andra i en liknande situation.

Gruppledarna inleder alltid med information och en introduktion av aktuellt tema. Därefter följer små- och storgruppsdiskussioner. Du får ett material att läsa hemma. När vi ses kan frågor kring det man läst tas upp i gruppen och med gruppledarna. Samtalen kan till exempel handla om egna känslor och reaktioner på diagnosen eller hur kommunikationen mellan er fungerar. Det finns också möjlighet att diskutera och få information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Gruppen leds av kurator och psykolog med erfarenhet av att möta både vuxna med autism och deras närstående.

Inför start tar vi kontakt med alla deltagare för en kort telefonintervju.

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Information om Samtalgrupp för föräldrar som pdf

Datum och tid
Måndag 7 oktober, 16.00-18.00
Måndag 21 oktober, 16.00-18.00
Måndag 4 november, 16.00-18.00
Måndag 18 november, 16.00-18.00
Måndag 2 december, 16.00-18.00
Måndag 16 december, 16.00-18.00

Sista anmälningsdag
27 september

Plats
Habiliteringscenter Stockholm
Tideliusgatan 12, 3 tr

För frågor
08-123 352 00

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre, Anhöriginsats