Samtalsgrupp för föräldrar till en vuxen person med autism

  • 2024-10-02

  • 15.30 - 17

  • Habiliteringscenter Linde, Veterinärgränd 2

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med upp till åtta deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Huvudsakligt fokus är att dela erfarenheter, praktiska tips och råd som kan underlätta i vardagen. Vidare att kunna få stöd och förståelse från andra i en liknande situation.

Gruppen består av sex träffar som är strukturerade med en agenda och ett tema för varje tillfälle:

  • Att få diagnos
  • Kommunikation och det sociala livet
  • Föräldrarollen när barnet blir vuxet
  • Att ta hand om mig själv
  • Framtiden
  • Hur kan jag gå vidare

Gruppledarna inleder alltid med information och en introduktion av aktuellt tema. Därefter följer små- och storgruppsdiskussioner. Du får ett material att läsa hemma. När vi ses kan frågor kring det man läst tas upp i gruppen och med gruppledarna. Samtalen kan till exempel handla om egna känslor och reaktioner på diagnosen eller hur kommunikationen mellan er fungerar. Det finns också möjlighet att diskutera och få information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Gruppen leds av kurator och psykolog med erfarenhet av att möta både vuxna med autism och deras närstående.

Inför start tar vi kontakt med alla deltagare för en kort telefonintervju.

Information om Samtalsgrupp för föräldrar till vuxen person med autism som pdf

Datum och tid
Onsdag 2 oktober, 15.30-17.00
Onsdag 16 oktober, 15.30-17.00
Onsdag 30 oktober, 15.30-17.00
Onsdag 13 november, 15.30-17.00
Onsdag 27 november, 15.30-17.00
Onsdag 11 december, 15.30-17.00

Sista anmälningsdag
10 september

Plats
Habiliteringscenter Linde vuxna
Veterinärgränd 2
Lokal: Stora konferensrummet

För frågor
08-123 358 50

Intresseanmälan
Ring till oss på Habiliteringscenter Linde om du vill delta, 08-123 358 50.

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Linde vuxna, 18 år och äldre, Anhöriginsats