Samtalsgrupp för föräldrar till barn med rörelsenedsättning

  • 2024-09-23

  • 9 - 11

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För dig som är förälder till barn 0-17 år, med rörelsenedsättning, och som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen barn.

Den här gruppen vänder sig till dig som är förälder till ett barn med rörelsenedsättning och som vill träffa andra föräldrar i liknande situation. Du får möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter och tillfälle ges att lära sig mer om funktionsnedsättningen och tänka kring egna behov och strategier.

Vi träffas vid fem tillfällen med olika teman för varje gång. Exempel på teman är att få (eller inte få) diagnos, att ta hand om sig själv och fritidsaktiviteter.

Varje träff är 1 timme och 45 minuter lång och innehåller samtal, filmklipp och föreläsning.

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Datum och tid
Måndag 23 september, 9.00-11.00
Måndag 30 september, 9.00-11.00
Måndag 7 oktober, 9.00-11.00
Måndag 14 oktober, 9.00-11.00
Måndag 21 oktober, 9.00-11.00

Sista anmälnignsdag
8 september

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år