Samhällets stöd - en föräldrakurs för information och erfarenhetsutbyte

  • 2024-10-03

  • 9.30 - 12

  • Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 5–12 år, med funktionsnedsättning. Vid fyra träffar ges information om samhällets stöd med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Besök i visningsmiljön med kommunikativt och kognitivt stöd ingår.

I gruppen får du information om samhällets stöd. Det inbegriper stöd från kommunen, hälso- och sjukvården, skolan och stöd till dig som förälder. Även samordning av samhällets stöd och verktyg som kan underlätta för det tas upp. Du får också besöka Habilitering & Hälsas visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd.

Ett syfte med gruppen är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Du får gärna ta med dig frågor som rör samhällets stöd som vi kan ta upp och diskutera i gruppen. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga fyra kurstillfällen.

Kursledare är Eva Forss, socionom, och Helena Bjerkelius, socionom.

Bemötandefrågor och förhållningssätt vid funktionsnedsättning ingår inte i denna kurs. Har du behov av individuell rådgivning kan du i stället boka en tid med Habilitering och Hälsas rådgivning

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Datum: Fyra torsdagar, 3, 10, 17 och 24 oktober 2024

Tid: 9.30-12.00 

Sista anmälningsdag: 26 september

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Information om kursen som pdf

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år