PECS - Ett bildbaserat kommunikationssätt

  • 2024-09-18

  • 9 - 12

  • Habiliteringscenter Söderstaden, Tjurhornsgränd 8

För dig som är föräldrar till barn, 2-18 år, med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden och blivit rekommenderad att gå kursen av barnets logoped.

PECS (Picture Exchange Communication System) är en alternativ och kompletterande kommunikationsmetod (AKK) där barnet lär sig att kommunicera med bilder. Metoden bygger på tillämpad beteendeanalys och utgår från barnets initiativ och lust. Målet är funktionell kommunikation.

Kursen omfattar två förmiddagar, där föreläsningar varvas med praktiska övningar. Parallellt med detta kommer ni att träffa er behandlande logoped för individuell handledning.

Kursen genomförs i grupp. Om ni är två föräldrar i familjen är det bra om båda kan vara med. Ni kan bjuda in ansvarig pedagog/personal på förskola/skola till kursen. OBS! Max fyra personer får delta per barn.

Datum och tid
Onsdag 18 september, 9.00-12.00
Onsdag 2 oktober, 9.00-12.00

Anmälan
Senast 4 september på telefon till vår reception, 08-123 352 40.

Ange följande om det är telefonsvarare:
Ditt namn
Barnets namn och personnummer
Antal personer som vill delta

Plats
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Tjurhornsgränd 8

För frågor
08-123 352 40

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Söderstaden barn, 0-6 år, 7-17 år