Navigator ACT - för föräldrar till barn med förvärvad hjärnskada

 • 2024-10-10

 • 9 - 12.30

 • Hjärnteamet barn, Olivecronas väg 5, Stockholm

För föräldrar som har barn med förvärvad hjärnskada och som upplever stress, oro eller nedstämdhet och som har kontakt med Hjärnteamet barn. I mån av plats kan föräldrar som har barn med andra funktionsnedsättningar delta.

Navigator ACT är en behandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet. I behandlingen har du en aktiv roll med fokus på vad du kan göra i din vardag för att vara mer tillfreds i ditt föräldraskap.

Navigator ACT är baserad på acceptance and commitment therapy (ACT)
som är en form av kognitiv beteendeterapi.

Vem kan delta?

 • Du är förälder till barn 2–17 år med förvärvad hjärnskada eller, i mån av plats, andra funktionsnedsättningar.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskapet.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov
av att delta.

Om du har ett barn med autism (2–17 år) ska du ha gått en grundkurs
om autism, 6–12 timmar, inom Habilitering & Hälsa, innan du deltar i
Navigator ACT.

Om du har ett barn med adhd kan du delta i Navigator ACT vid Adhd-center.

Så går behandlingen till

Gruppen består av cirka 8–16 deltagare och leds av två behandlare. Vi ses
vid fem tillfällen med en återträff efter tre månader.

Vid träffarna går vi igenom olika förhållningssätt för att kunna möta stress,
jobbiga tankar och andra utmaningar i föräldraskapet. Du får göra övningar i medveten närvaro och reflektera över hur du vill agera inom olika områden
i livet, både i grupp och på egen hand. Efter varje tillfälle gör du hemuppgifter
där du praktiserar nya förhållningssätt i din vardag

Teman i Navigator ACT

 • Hantera stress och andra påfrestningar i mitt föräldraskap.
 • Skapa utrymme för vila och återhämtning för mig själv.
 • Bli medveten om hur mina tankar och känslor påverkar mig
  när jag mår dåligt.
 • Acceptera mina och mitt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad jag bör acceptera och vad jag kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med mitt barn i både
  lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i mitt föräldraskap och inom
  andra delar av mitt liv.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att jag känner mig nöjd efteråt i olika föräldraskapssituationer.
 • Driva igenom mina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med mitt barn och mig själv.

Information om Navigator - ACT för föräldrar till barn med funktionsnedsättning som pdf

Datum och tid
Torsdag 10 oktober, 09.00-12.30
Torsdag 24 oktober, 09.00-12.30
Torsdag 7 november, 09.00-12.30
Torsdag 21 november, 09.00-12.30
Torsdag 5 december, 09.00-12.30
Återträff torsdag 6 mars, 09.00-12.30

Sista anmälningsdag
10 september

Plats
Hjärnteamet barn
Olivecronas väg 5, punkt B, plan 4
(Sabbatsbergs sjukhus)

För frågor 
08-123 351 01

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn, Anhörig/Närstående, Förvärvad hjärnskada, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats, Hjärnteamet barn