Motoriska svårigheter hos barn med autism

  • 2024-10-15

  • 13.30 - 15

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

En föreläsning om motoriska svårigheter vid autism för föräldrar till barn med autism, som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen. Personal på barnets förskola/skola/fritids kan också delta.

Vid föreläsningen går vi igenom grundläggande fakta om motorik och motorisk utveckling. Vi tar också upp de svårigheter som är vanliga hos barn med autism och vilka råd vi brukar ge.

Syftet med föreläsningen är du ska få en ökad förståelse för barns motoriska utveckling och hur den kan vara påverkad hos barn med autism.

Du som är personal behöver ha samtycke från föräldrarna för att delta på föreläsningen.

Datum och tid
Tisdag 15 oktober, kl 13.30-15.00

Sista dag för anmälan
8 oktober

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Intresseanmälan
Du kan anmäla dig här med Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss.

Varje deltagare behöver göra en egen anmälan.

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Motorik och förflyttning, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år