Matproblematik hos barn med autism

  • 2024-10-09

  • 9 - 12

  • Habiliteringscenter Södertälje, Lovisinsgatan 3

Många barn med autism äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Det här är en kurs för dig som har ett barn som är 7-17 år. Det är tre träffar där deltagarna lär sig mer om matproblematik och får sätta upp egna mål att arbeta mot mellan träffarna.

Kursen inleds med en teoretisk genomgång. Därefter arbetar vi i grupp med att sätta mål för varje barn och tillsammans hjälpa till att planera för hur man kan nå en positiv förändring. 

Det är viktigt att du är med vid första kurstillfället för att få en teoretisk grund. Kurstillfällena bygger på varandra och mellan varje tillfälle är det hemuppgifter. En eller flera föräldrar kan delta men det är bra om någon förälder deltar vid hela kursen.

Kursen riktar sig till dig som har ett barn med autism eller autism i kombination med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

För att delta behöver du ha gått en grundkurs om autism inom Habilitering & Hälsa (6-12 timmar) eller ha kontakt med ett habiliteringscenter. Om du inte har det kan, du läsa här om hur ni får kontakt med Habilitering & Hälsa.

Information om Matproblematik hos barn med autism som pdf

Datum och tid
Onsdag 9 oktober, 9:00-12:00
Onsdag 16 oktober, 09:00-12.00
Onsdag 13 november, 09:00-12:00

Sista anmälningsdag
30 september

Plats
Habiliteringscenter Södertälje barn
Lovisinsgatan 3

För frågor
08-123 357 00

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn, Mat, 7-17 år