Läsa tillsammans – anpassad bokläsning

  • 2024-10-22

  • 13.30 - 15

  • Digital föreläsning

För dig som har barn eller barnbarn, 0-8 år, med funktionsnedsättning. En digital föreläsning om hur lässtunder kan skapa möjlighet till samspel och kommunikation. Föreläsningen avslutas med en frågestund. Du kan sedan boka tid för att låna böcker.

En digital föreläsning om att läsa tillsammans med barn. Vi ger exempel på hur du kan göra lässtunden till ett tillfälle för samspel och delaktighet. Vi visar exempel på böcker som lockar till läsning och anpassningar med bildstöd, tecken och enkel samtalsapparat. Vi kommer även att gå igenom hur du kan anpassa den fysiska miljön för att göra den mer tillgänglig för bokläsning.
Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Efter föreläsningen har du möjlighet att boka egen tid för besök i vårt bibliotek. Vid det besöket får du hjälp att hitta och låna böcker som passar för ditt barn.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Datum: 22 oktober 2024

Tid: 13.30–15.00 

Sista anmälningsdag: 15 oktober 

Plats: Digital föreläsning i Alltid öppet

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se 

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Information om kursen som pdf

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år