Kommunikationsmöjligheter med din ungdom

  • 2024-11-07

  • 9 - 11.30

  • Habiliteringscenter Mörby, Svärdvägen 11

En kurs på två tillfällen för dig som är förälder till en ungdom, 13-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du får ta del av olika strategier och förhållningssätt för att utveckla en mer ömsesidig kommunikation.

Ett av diagnoskriterierna för autism handlar om svårigheter i ömsesidig kommunikation. Föräldrar till ungdomar med autism kan uppleva detta extra utmanade i vardagen. Det kan handla om att det blir påtagligt för föräldrar till tonåringar genom att ungdomen sluter sig och inte anförtror sig och man vill som förälder veta hur ens tonåring mår eller tänker. Det kan också handla om att du som förälder känner att din ungdom pratar i andra sammanhang, men inte hemma eller tvärtom.

Syftet med kursen är att du som förälder ska få möjlighet att hitta former för en mer ömsesidig kontakt med din ungdom.

För att delta behöver du ha gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Kommunikationsmöjligheter med din ungdoma som pdf

Datum och tid
Torsdag 7 november, 9.00-11.30
Torsdag 21 november, 9.00-11.30

Sista anmälningsdag
29 oktober

Plats
Habiliteringscenter Mörby barn
Svärdvägen 11, plan 5
Lokal: Konferensrummet

För frågor
08-123 358 00

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Mörby barn , 7-17 år