Ha koll – hantera tid och organisera aktiviteter

  • 2024-09-06

  • 10 - 12

  • Habiliteringscenter Brommaplan vuxna, Klädesvägen 14A

Ha koll är en kurs för dig som vill ha bättre koll på din tid och kunna planera det du vill göra. Du ska vara 18 år eller äldre och ha autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Det är 6-8 deltagare och en eller två gruppledare. Ni träffas fem gånger.

Ha koll riktar sig till dig som har svårt att planera och organisera det du vill och behöver göra. Du kan också ha svårt att hantera din tid, till exempel att komma igång med att använda en kalender.

För att delta i Ha koll behöver du ha kommit överens om det med en arbetsterapeut på en mottagning inom Habilitering & Hälsa.

Syfte och innehåll

Syftet är att du ska få stöd för att ta reda på vilka styrkor och svårigheter just du har med att planera tid och hantera tiden i vardagen. Du får välja ut några områden som du vill arbeta med under gruppträffarna. Områdena är kopplade till innehållet i gruppträffarna. Det kan till exempel vara att komma igång med det som ska göras, prioritera bland aktiviteter eller hitta en bra balans mellan aktivitet och vila.

Du får lära dig om tidshantering, hur du kan organisera dina aktiviteter och ha bättre koll på din tid, bland annat via rutiner i din vardag. Vi diskuterar också hur vi alla lär oss genom att våga prova och genom att fundera på hur vi kan göra på ett annat sätt om det inte blev som vi tänkt oss.

Längd och struktur

Gruppen träffas vid fem tillfällen en gång i veckan. Varje träff är två timmar inklusive paus. Mellan varje träff får du göra en övning, en egenuppgift, som bygger på det vi pratat om. Vid den första och sista träffen får du fylla i ett formulär om tidshantering och organisationsförmåga. Det heter ATMS-S.

Varje träff har en återkommande struktur som innehåller en sammanfattning av föregående träff, uppföljning av egenuppgift, hur det gått att använda din kalender och dagens tema med praktisk övning.

Vid varje träff får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna på andras. Stort fokus ligger på att få idéer om nya lösningar, prova nya strategier, använda en kalender och tillsammans utvärdera hur det gått.

Teman

• Styrkor och svagheter med tidshantering
• Hinder och problem med att göra olika aktiviteter
• Hur använder du din tid – aktivitetsdagbok
• Hur gör du det bästa av din tid och energi – kurva för energi- och dygnsrytm
• Hur du kan göra när din rutin behöver förändras
• Planering av något du ser fram emot
• Belöna dig själv

Information om Ha koll - hantera tid och organisera aktiviteter som pdf

Datum och tid
Fredag 6 september, 10.00-12.00
Fredag 13 september, 10.00-12.00
Fredag 20 september, 10.00-12.00
Fredag 4 oktober, 10.00-12.00
Fredag 11 oktober, 10.00-12.00

Sista dag för anmälan
30 augusti

Plats
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Klädesvägen 14A

Frågor och anmälan
08-123 353 00

Om du är intresserad att delta, ring till oss eller be din kontaktperson inom habiliteringen att skicka en remiss.

Om du inte har kontakt med något habiliteringscenter, kan du läsa om hur du ansöker här.

 

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna, 18 år och äldre