Stress vid autism - två föreläsningar

  • 2024-10-10

  • 15.30 - 17

  • Habiliteringscenter Stockholm, Tideliusgatan 12

Två föreläsningar som bygger på varandra om stress och återhämtning. För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning samt för anhöriga.

Grundläggande information om stress och återhämtning som koncept, varför personer med autism ofta är mer sårbara för stress samt enkla strategier för att förebygga och reducera symptom på stress.

Det är två föreläsningar som bygger på varandra. Anmäl dig därför till både del 1 och del 2.

Har du deltagit på del 1 tidigare, kan du anmäla dig till enbart del 2. 

Datum och tider
Del 1: Torsdag 10 oktober, 15.30-17.00
Del 2: Torsdag 17 oktober, 15.30-17.00

Sista anmälningsdag
Anmälan kan göras fram till en dag före föreläsningen.

Plats
Tideliusgatan 12
Aulan, entréplanet

För frågor
08-123 352 00

Anmälan
Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss. 

Om du har behov av tolk, vänligen ring till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Du får direkt en plats, så länge det finns platser kvar. Därefter hamnar du på reservplats.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stress och oro, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre