Föräldrastress - strategier för att orka

  • 2024-09-11

  • 13.30 - 16

  • Habiliteringens resurscenter

För dig som är förälder till barn 0-17 år med funktionsnedsättning och har hög nivå av stress med koppling till ditt barns svårigheter.

Har du en konstant känsla att du inte räcker till? Blir du lätt arg i konfliktsituationer med ditt barn? Har ditt barn problem att hantera sin ilska eller andra känslor?

Den här föreläsningen handlar om hur konstant stress påverkar föräldraskapet och hur barnets svårigheter påverkar föräldrastress. Vi kommer även prata om faktorer som kan öka eller minska risken för långvarig stress och ge konkreta tips för att förebygga en negativ spiral av ökad stress i familjen.

Vid föreläsningen kommer du att få förslag på konkreta strategier som kan hjälpa dig att behålla lugnet i svåra situationer med ditt barn.

Datum: 11 september 2024

Tid: 13.30-16.00

Sista anmälningsdag: 28 augusti

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Information om kursen som pdf

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats