Energikartläggning, 10-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism 10-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Det här är en workshop på två tillfällen där du ges möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur du kan hjälpa ditt barn att hushålla med sin energi.

Vid den första träffen fördjupar vi oss teoretiskt och praktiskt i strategin energikartläggning och gör upp en plan för hur den kan användas hemma. Vid den andra träffen följer vi upp hur det har gått, vanliga utmaningar diskuteras och en plan görs för nästa steg. Föreläsningspass varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, samt planering utifrån en arbetsbok.

OBS! Krav att du som deltar har gått vår Grundkurs om autism.

Omfattning:

2 träffar på 3 timmar var

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet