Diagnos – och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

  • 2024-09-18

  • 9.30 - 12

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

På föreläsningen får du information och möjlighet att ställa frågor om följande områden: 

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man ansöker om det
  • stöd i skolan
  • anhörigstöd.

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius.

Om du är närstående till en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum: 18 september 2024

Tid: 09.30-12.00

Sista anmälningsdag: 11 september

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Information om kursen som pdf

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

 

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre