Cope - föräldrastödsprogram

  • 2024-10-18

  • 13 - 15

  • Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4

Vill du få verktyg att förstå och möta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Den här gruppen är för dig som har ett barn med funktionsnedsättning som är 7-12 år.

Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera typiska vardagsproblem. Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barnet och kommer gemensamt fram till lösningar.

Utbildningen består av åtta träffar som är två timmar per tillfälle. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

För att delta behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa eller deltagit på grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Cope som pdf

Datum och tid
Fredag 18 oktober, 13.00-15.00
Fredag 25 oktober, 13.00-15.00
Fredag 31 oktober, 13.00-15.00
Fredag 8 november, 13.00-15.00
Fredag 15 november, 13.00-15.00
Fredag 22 november, 13.00-15.00
Fredag 29 november, 13.00-15.00
Fredag 6 december, 13.00-15.00

Sista anmälningdag
11 oktober

Plats
Habiliteringscenter Haninge
Handenterminalen 4

För frågor
08–123 356 20

Vi kan tyvärr inte ha tolk på denna grupp.

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 7-17 år