Cope - föräldrastödsprogram

  • 2024-09-04

  • 14 - 17

  • Habiliteringscenter Brommaplan, Klädesvägen 14A

Vill du få verktyg att förstå och möta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Den här gruppen är för dig som har ett barn med funktionsnedsättning som är 3-13 år.

Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera typiska vardagsproblem. Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barnet och kommer gemensamt fram till lösningar.

Fokus är att du ska förbättra kommunikationen och stärka relationen med ditt barn. Kursen syftar även till att du blir tryggare i din föräldraroll, får nya strategier och påverkar ditt barn i en positiv riktning.

Utbildningen består av nio träffar. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

För att delta behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa eller deltagit på grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Cope som pdf

Datum och tid
Onsdag 4 september, 14.00-17.00
Onsdag 11 september, 14.00-16.00
Onsdag 18 september, 14.00-16.00
Onsdag 25 september, 14.00-16.00
Onsdag 2 oktober, 14.00-16.00
Onsdag 9 oktober, 14.00-16.00
Onsdag 16 oktober, 14.00-16.00
Onsdag 23 oktober, 14:00-16.00
Onsdag 6 november, 14:00-16.00

Sista anmälningdag
21 augusti

Plats
Habiliteringscenter Brommaplan
Klädesvägen 14A, plan 2

För frågor
08–123 354 10

Vi kan tyvärr inte ha tolk på denna grupp.

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn, 0-6 år, 7-17 år