Aktiv fritid - en informationskväll

  • 2024-09-16

  • 16.30 - 18.30

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För dig som är förälder och har kontakt med habiliteringscenter Liljeholmen. En informationskväll om anpassade fritidsaktiviteter för barn med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Inbjudna representanter berättar om sin verksamhet i kombination med att habiliteringens personal föreläser om hur du som förälder kan stötta ditt barn till en aktiv fritid. Det kommer finnas tid att ställa frågor och få prata med de olika representanterna.

Syftet är att du ska få överblick över det lokala utbudet av anpassade fritidsaktiviteter samt ökad kunskap om vikten av en aktiv fritid och hur du kan hjälpa ditt barn till en fritidssysselsättning som känns rätt.

Datum och tid
Måndag 16 september kl.16.30-18.30

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Anmälan
Senast 13 september på 1177.se  eller på telefon, 08-123 353 50

Begränsat antal platser. Bekräftelse skickas efter sista anmälningsdagen.

När ni anmäler er, uppge följande:

  • Kursens namn
  • Datum
  • Barnets namn och födelseår
  • Namnen på samtliga som ska delta
  • Telefonnummer
  • Om ni behöver en tolk

Om ni anmält er och inte kan komma, kontakta oss så snabbt som möjligt, då kan någon annan få den platsen.

Läs mer om Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år