AKKtiv – Kom igång

  • 2024-10-02

  • 9 - 12

  • Habiliteringscenter Flemingsberg, Röntgenvägen 3

I AKKtiv – Kom igång lär du dig nya sätt att samspela och kommunicera med ditt barn. Kursen riktar sig till dig som har ett barn som har kommunikativa svårigheter och är 0-6 år. Vi träffas sex-sju gånger.

Syftet med AKKtiv är att du ska känna dig tryggare i din situation som förälder och veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stötta barnets kommunikationsutveckling. I den här kursen gör du det med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar.

Du får lära dig olika strategier för att stötta ditt barn. Du får lära dig hur du kan anpassa leken för att göra den mer kommunikativ och utvecklande. Du får också stöd i att använda alternativa eller kompletterande kommunikationssätt och anpassa material till ditt eget barn.

Om barnet har två vårdnadshavare är det bra om båda kan vara med i gruppen tillsammans. Då blir den allra mest hjälpsam.

Vi träffas sex-sju gånger. Varje träff är 2,5 till 3 timmar. Kursen leds av två gruppledare, varav minst en är logoped.

Information om AKKtiv - Kom igång som pdf

Datum och tid
Onsdag 2 oktober, 9.00-12.00
Onsdag 9 oktober, 9.00-12.00
Onsdag 16 oktober, 9.00-12.00
Onsdag 23 oktober, 9.00-12.00
Onsdag 6 november, 9.00-12.00
Onsdag 13 november, 9.00-12.00

Sista anmälningsdag
30 september

Plats
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Röntgenvägen 3, plan 10 (rullstol och barnvagn går in på Röntgenvägen 3 B)

För frågor
08- 123 356 00

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Flemingsberg barn, 0-6 år