Övningar för barn med särskilda behov

Barn med försenad eller annorlunda utveckling har ofta svårare att lära sig sociala färdigheter. I boken "Leka, prata, äta" beskriver erfarna psykologer och logopeder strategier som fungerar och konkreta övningar för barn med särskilda behov.

Alla barn lär sig färdigheter genom att imitera andra och ta till sig det som fungerar. En del barn lär sig allting långsamt, för andra handlar svårigheterna främst om sociala färdigheter, såsom att kommunicera, leka, förstå regler och anpassa sig till rutiner.

I väntan på utredning

Boken Leka, prata, äta – övningar för barn med särskilda behov (Natur & Kultur, 2020) innehåller handfasta råd till föräldrar, pedagoger och andra som vill hjälpa barn med försenad eller annorlunda utveckling.

– Jag hoppas att boken ska fylla en lucka. Tiden mellan att föräldrar eller pedagoger märker att ett barn halkar efter i sin inlärning, till dess att barnet fått en utredning, säger Lars Klintwall, leg. Psykolog, lektor vid Stockholms universitet och en av bokens redaktörer.

– Det kan gå flera år och det är synd att inte använda den tiden till att öva på färdigheter som barnet kommer att behöva i livet. Det är också bra att föräldrar och pedagoger får hjälp att skapa struktur kring till exempel mat och sömn – sådant som vuxna oroar sig för.

 Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov
Boken Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov. Natur & Kultur, 2020. Omslaget till boken Leka, prata, äta - övningar för barn med särskilda behov.

Fungerande vardag

Boken är en antologi, där flertalet författare är experter inom olika områden vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Ett av de mer övergripande kapitlen handlar om strategier för att få vardagen att fungera.

– Som förälder kan man bli hjälpt av att se över sin vardag, särskilt situationer som skapar ”gnissel”, säger Ulrika Långh, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr och beteendeanalytiker.

Med hjälp av tre fiktiva barn som har olika svårigheter – Joel 2 år, Emma 4 år och Said 6 år – beskriver författarna konkreta övningar som kan hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter. Det är övningar som att leka med andra barn, hantera övergångar och sociala regler, göra sig förstådd och förstå vad andra säger, sova bättre och äta mer varierat.

Tips och tricks

Ett syfte med övningarna är också att stärka relationen mellan barnet och den vuxna och på det sättet minska konflikter i vardagen. Övningarna bygger på vetenskaplig evidens och har testats av föräldrar och pedagoger.

Författarna delar med sig av tips och tricks, till exempel när det gäller strategier som är extra viktigt för många barn med utvecklingssvårigheter.

– Förbered aktiviteter genom att ta fram de saker som behövs så att barnet slipper vänta. Förbered också barnet om ni ska göra något nytt eftersom det är svårt att avbryta en aktivitet, säger Ulrika Långh.

Innan det blir kaos

Ett annat tips är att busa med barnet före en vardagsrutin som brukar leda till protester eller motstånd.

– Till exempel skoja på väg till toaletten när det är dags att förbereda inför sänggående. Att ge en uppgift, som att bära eller hålla något, kan också fungera. Om problem redan uppstått – avled barnets uppmärksamhet innan det blir kaos.

Dra åt samma håll

Barnets utveckling gynnas av att alla i omgivningen ”drar åt samma håll”. Därför ägnas ett kapitel åt samverkan mellan föräldrar och förskola.

– Det är viktigt att föräldrar och nätverk har en samsyn, både när det gäller att definiera barnets svårigheter och strategier för att hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter, säger Catrin Killander, leg. logoped, beteendeanalytiker vid Habilitering & Hälsa, och en av författarna.

Sagt om boken Leka, prata äta

”Här är en bok som går att lita på, som kan göra vardagen lättare och hjälpa barnen att uppnå sin potential.” Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska institutet, KIND.

"Strategierna hjälper barn att bli inkluderade och sedda, något som alla barn har rätt att få uppleva." Elin, mamma.

"En lättläst bok som visar hur det svåra kan bli enkelt! Konkreta tips i vardagen för dig som möter barn i behov av särskilt stöd." Lise-Lotte Hjalmar, specialpedagog och rektor.

 

Podavsnitt om färdighetsträning och problembeteenden

Podden Funka olika tar i flera program upp hur man kan jobba med sociala färdigheter och utmanande beteende.

Lek och samspelsövningar för barn med autism

Lära barn sova på natten

Lära barn gå på toa

Trotssyndrom

Utagerande och självskadande beteende

Vill du läsa mer om föräldraskap?

Ta del av artiklar, forskning och tips.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus