Så kan du hjälpa skolbarn med autism

I boken "Vänskap, skola, familjeliv" ger erfarna behandlare tips och strategier som underlättar vardagen och hjälper barn att lära sig viktiga färdigheter. Funktion i fokus ställde tre frågor till bokens huvudredaktör Anna Backman, leg. psykolog inom Habilitering & Hälsa och doktorand vid Karolinska institutet.

"Vänskap, skola, familjeliv" är en uppföljare till boken "Leka, prata, äta" som handlade om förskolebarn. Boken riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 6–9 år, närstående, logopeder, pedagoger, psykologer och andra som träffar barn med autism.

Anna Backman. Foto: Eva Lindblad, Natur & Kultur. Anna Backman, logoped på Habilitering & Hälsa och forskare anknuten till KIND, karolinska institutet är huvudförfattare till boken Vänskap, familjeliv, skola

Anna Backman, du är huvudredaktör, varför har ni skrivit boken?

Vi har skrivit boken för att ge föräldrar tillgång till stöd och konkreta råd i vanliga situation som uppkommer för barn med autism. Boken utgår ifrån inlärningspsykologiska principer som visat sig effektiva för barn med autism och framförallt för deras föräldrar. Ett viktigt perspektiv i boken är barnets behov av att få förståelse för intressen, styrkor och stöd för svårigheter.

Hur vill ni att den ska användas?

Vi tänker oss att boken ska användas för att få ökad förståelse för barnens behov. Att föräldrar genom denna ökade förståelse blir mer flexibla i hur de bemöter sina barn och samtidigt kan hjälpa barnen med sådant som barnet behöver och vill få hjälp med. Den kan användas som en receptbok eller läsas pärm-till-pärm, det beror helt på vad man behöver i sin familj.

Blir det fler böcker om Joel, Emma och Said, eller kommer nästa bok handla om barn med andra svårigheter? 

– Gärna det men den här typen av bok behövs för fler diagnosgrupper. Det finns till exempel nästan inget för föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF), så den behövs absolut om vi alla får drömma! Om barn med adhd finns det många böcker för föräldrar men ingen med vår urkonkreta approach. Syftet med bokserien och framtida liknande böcker är att ge föräldrar så handfasta råd som möjligt.

Bokomslag till vänskap skola familjeliv
Boken Vänskap, skola, familjeliv. Foto: Natur & Kultur Bokomslag som föreställer fyra illustrationer där föräldrar och barn gör aktiviteter och boktiteln Vänskap, skola, familjeliv.

Kort om boken Vänskap, skola, familjeliv

Boken Vänskap, skola, familjeliv: anpassningar och färdigheter för barn med autism är skriven för dig som har ett barn med autism och vill få tips som underlättar vardagen och hjälper barnet att lära sig nya, viktiga färdigheter:

• kommunicera bättre
• skaffa en vän eller fler
• äta och sova bättre
• duscha, gå på toa, klä på sig
• ta till sig kunskap och trivas i skolan
• hitta roliga saker att göra på fritiden.

Du får följa tre barn - Ahmed 6 år, Simon 7 år och Alice 9 år - och se hur deras föräldrar och pedagoger lekfullt och i små steg lär barnen nya färdigheter eller anpassar miljön och kraven. Boken tar även upp hur det är att vara förälder till ett barn med autism och hur en utredning går till. 

Anna Backman, huvudredaktör

Anna Backman, leg. psykolog inom Habilitering & Hälsa och doktorand vid KIND, Karolinska institutet är huvudredaktör. I  sin forskning fokuserar hon på unga vuxna med autism, hur de mår och om internetbaserade insatser fungerar som behandlingsmetod. Hon jobbar också som psykolog och utför då bland annat neuropsykiatriska utredningar, handleder skolpersonal och föreläser på olika utbildningar och universitet.