Tema: Skola och NPF

En NPF-anpassad skolmiljö är bra för alla. Här har vi samlat material och artiklar för både föräldrar och pedagoger.

Porträtt av Noah och logopeden Stina.

Förskola vid språkstörning och autism

Språkförskolan bra grund för Noah

NPF-anpassa studiemiljö och kontor

Prylar som förenklar studierna

Hur väljer vi rätt skola?

Så NPF-säkrar du skolvalet

Tidshjälpmedel och varierade arbetsplatser

Så NPF-säkrar du klassrummet

Lugnt och tydligt i matsalen

Så NPF-säkrar du skollunchen

Skolrast för alla

Så NPF-säkrar du skolrasten
Porträtt av Joanna Lundin.

Lärarnas kunskap i fokus på Källbrinksskolan

NPF-säkrad skola är bra för alla elever
Tecknad bild av ett stökigt klassrum. En frustrerad elev sitter vid en bänk och försöker läsa. Andra elever tjoar vid sina platser.

Forskning om skola och NPF

Många med hög frånvaro har NPF
Tidningen  Funktion i fokus nr 1, 2017

Om skolfrånvaro i Funktion i fokus

Funktion i fokus nr 1, 2017

Material inom andra områden