Skolan skulle bli en hälsosam arena

Inga sötsaker och mer motion – det var budskapet i interventionsstudien i gymnasiesärskolan som Mir Serrander deltog i. Två år senare hade deltagarna färre riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Syftet med interventionen för hälsosammare vanor var från början att göra om skolan till en hälsosam arena.

– De vuxna skulle vara förebilder, man plockade bort sötsaker från alla sammanhang och införde mer fysisk aktivitet, säger Eva Flygare Wallén, forskare vid Karolinska Institutet och projektledare vid Akademiskt specialistcentrum. Det var lättare att få med eleverna på tåget än personalen, minns hon.

– Att ta bort chokladbiten eller bullen till kaffet var inte så jättepopulärt bland personalen, men eleverna tyckte att det var spännande. Sedan skolinterventionen startade har Eva Flygare Wallén gjort uppföljningar och en delstudie på tallriksmodellen, som ingår i hennes avhandling.

– Mir visade på medvetenhet redan under projektets gång. Jag minns att han var upprörd på mig vid ett tillfälle för att man bara fick frukt som mellanmål på fritids. Han hade tagit med sig kaffe och smörgås hemifrån, slängde upp det på mitt skrivbord och sa “jag är så trött på de där äpplena – det här är faktiskt också nyttigt”. Det var kaffe utan socker och en rågsmörgås. Han hade fattat att det spelar roll vad vi stoppar i oss.

Mir Serrander har också varit med om att samla in mätvärden från bärbara rörelsemätare, accelerometerdata, till en studie som ännu inte är publicerad.

– Vi kunde titta på mätvärdena tillsammans i gruppen och prata om vad förändringarna innebär för kroppen, säger Eva Flygare Wallén.

Vill du läsa mer om matvanor?

Matvanor

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus