Må bra-kursen blev en succé

Kursen Min hälsa spelar roll för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism har snabbt blivit en succé. Kursledarna går en webbutbildning för att kunna ge deltagarna rätt stöd.

Kundvagn i mataffär
Deltagarna i pilotprojektet Hälsan spelar roll fick bland annat lära sig hitta hälsosamma livsmedel i matbutiken. Foto: Susanne Walström

Hälsan spelar roll omfattar 37 lektioner på 90 minuter och pågår under 12–18 veckor. Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism till hälsosammare levnadsvanor.

Kursmaterialet innehåller inspirationsfilmer där teori varvas med praktiska övningar. För att kunna ge deltagarna rätt stöd går kursledarna som arbetar inom daglig verksamhet, LSS-boende eller LSS-hälsan en webbutbildning.

– Stort fokus ligger på att stärka individens tro på den egna förmågan och
att hälsa är en resurs för självständighet och delaktighet, säger Eva Flygare Wallén, projektansvarig vid Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm.

Konkret folkhälsoarbete 

I början av 2020 var tolv grupper med sammanlagt ett hundratal deltagare ingång med kursen. De tränade tillsammans, gjorde utflykter och lärde sig nya saker om sin hälsa.

– Det finns inget som säger att man inte kan få ökad medvetenhet om hälsosam livsstil bara för att man har till exempel en intellektuell funktionsnedsättning. Däremot måste det folkhälsoarbetet få pågå under längre tid och göras så konkret som möjligt, säger Eva Flygare Wallén.

Pilotprojekt i Haninge

Först ut med att testa kursen var Haninge kommun där pilotprojektet Hälsan spelar roll blev en succé. Första steget var att informera chefer och personal i daglig verksamhet och gruppbostäder. Därefter rekryterades deltagare till en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, med åtta personer i varje grupp.

– För att få delta skulle man kunna föra ett enkelt samtal och kunna vara i en grupp, samt ha fyllt 18 år. Vi presenterade det som en kurs i att må bra och sedan var det först till kvarn som gällde, säger Camilla Söder, hälsopedagog som ingår i socialförvaltningens team för stöd och hälsa i Haninge kommun.

Utegym och promenader

Vid första tillfället fick deltagarna sätta upp egna mål och fundera kring hur de skulle kunna nå dem, till exempel att promenera mer, känna sig gladare eller gå ner i vikt.

– Vi tog upp positiva och negativa saker med träning. Det dåliga kan vara att man blir för trött, att det är dyrt eller att man helt enkelt inte har någon att träna med.
När gruppen varit på utegym bokade en av deltagarna in en egen träningstid tillsammans med personalen.

En annan deltagare började promenera hem efter kursen. Under en lektion testade man pulsklockor och tog upp att det inte är farligt när pulsen ökar och hjärtat slår snabbare.

– Efter det tycker jag att deltagarna har lättare för att ta i mer, säger Camilla Söder.

Handlingsprogram övervikt och fetma

Pilotprojektet i Haninge finansierades av Arvsfonden och genomfördes i samverkan med intresseföreningen Attention.

Min hälsa spelar roll ingår i ett större utvecklingsprojekt som drivs av Akademiskt primärvårdscentrum med vetenskapligt stöd från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Det görs inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Vill du läsa mer om matvanor?

Matvanor

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2023-06-02

Skribent: Gunilla Eldh