Nätverk mot godis och läsk

Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter, är ett forum på nätet för alla som vill bidra till bättre matvanor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Godis
Vad är viktigast - hälsan eller självbestämmande? Foto: Susanne Walström

Ohälsosamma matvanor bidrar till sjuklighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det vill Livsmedelsverket ändra på.
– Vi ser att personer med intellektuell funktionsnedsättning äter mer godis, kakor och läsk och mindre grönsaker än andra. Många får svårt att röra på sig och det orsakar både ett individuellt lidande och ett ökat vårdbehov, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Livsmedelsverket och projektledare vid Nationellt kompetenscentrum för måltider i skola, vård och omsorg.

Bara vid festliga tillfällen

Livsmedelsverket har sedan 2012 arrangerat nätverksträffar om mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge olika yrkesgrupper möjligheter att utbyta erfarenheter.
– I samtalen har det kommit fram att personalen ofta har svårt att hitta balansen mellan att värna om hälsan och individens rätt till självbestämmande. Där kan man inte dra en tydlig gräns utan den diskussionen måste hållas levande varje dag i personalgruppen. Det handlar om att hjälpa till att hitta en bra livsstil i vardagen och spara godsakerna till festliga tillfällen, säger Anna-Karin Quetel.

Ungdomar i anpassad skola

Nätverksträffarna visade att det fanns ett stort behov av särskilt kunskapsstöd och riktlinjer för personal i LSS-verksamhet. Därför startade Livsmedelsverket nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Nätverket som finns i ett samarbetsrum via SKR:s webbplats, omfattar även ungdomar i anpassad skola (tidigare särskola).
– Där kan man lägga upp dokument, länkar och tipsa om seminarier. Man kan även göra inlägg och diskutera frågor öppet i gruppen.

Många olika professioner

I nätverket ingår många olika yrkesgrupper, bland andra dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.
– Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in till föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat nytt spännande eller frustrerande som har hänt.

Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter

 

Vill du läsa mer om matvanor?

Matvanor

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus