Fettrik kost minskar epilepsianfall

Ketogen kost, som har mycket hög andel fett, är effektiv vid svårbehandlad epilepsi. Även dieter med lägre fetthalt kan ha positiv effekt på sjukdomen, visar ny forskning.

Illustration tallrik med mat
Intresset växer för mat som medicin.

En ketogen diet innehåller mycket fett och lite kolhydrater och stimulerar kroppens produktion av ketoner. Då använder kroppen ketonerna som energikälla i blodet i stället för glukos. Den klassiska ketogena dieten utvecklades på 1920-talet i USA.

Under 1950- och 1960-talet blev de nya antikonvulsiva läkemedlen standardbehandling vid epilepsi men nu växer intresset för den ketogena kostens goda effekt på sjukdomen. Flera svenska universitetssjukhus erbjuder nu behandlingen.

– Ketogen diet är en etablerad terapi. Den är ingen hälsodiet utan en medicinsk behandling som verkar ha en annorlunda mekanism jämfört med många av våra vanliga läkemedel, säger Eric Kossoff, docent i neurologi och pediatrik vid Johns HopkinsSchool of Medicine i Baltimore, USA.

Använder ofta ketogen diet

Eric Kossoff är en av världens ledande experter på svårbehandlad epilepsi hos barn och använder ofta ketogen diet när patienten har testat två läkemedel och de inte har fungerat.

– Studie efter studie säger samma sak: hälften av barnen får minst 50 procents anfallsreduktion. Bland de som förbättras blir 15 procent helt anfallsfria och ytterligare 15 procent 90–99 procent bättre. Effekten är alltså fullt jämförbar med läkemedel. För barn som inte har svarat på läkemedel är det därför ett ganska bra alternativ jämfört med att testa ytterligare ett läkemedel.

Effektivt även för vuxna

Det finns flera tänkbara verkningsmekanismer för dieten, men troligtvis är det flera som samspelar. Traditionellt har ketogen diet använts till barn, men nu kommer allt fler belägg för att det även har effekt på vuxna. Behandlingen för både barn och vuxna utvärderades nyligen av det medicinska nätverket Cochrane som betecknade terapin som lovande men efterlyste fler studier.

En diet med mycket hög andel fett är dock inte oproblematisk. Patienterna kan få biverkningar som förstoppning, lågt blodsocker, höga blodfetter och njursten.
– De flesta biverkningar är möjliga att förebygga med vitaminer och kosttillskott men de kan ändå inträffa, säger Eric Kossoff.

Längtan efter kolhydrater

Biverkningar och en stark längtan efter kolhydrater kan göra det svårt att följa dieten och en del patienter hoppar av behandlingen. Eric Kossoff och andra forskare och läkare har därför utvecklat varianter av dieten som har en lägre andel fett, men som ändå minskar epilepsianfallen. Mycket forskning läggs också på att försöka utveckla läkemedel som härmar dieten, men Eric Kossoff är skeptisk.
– Kanske går det att renodla några av mekanismerna i piller, men man kan inte överföra hela dieten i ett piller, i alla fall inte idag, säger han.

Ketogen diet vid svårbehandlad epilepsi hos barn

 

Vill du läsa mer om matvanor?

Matvanor

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Skribent: Fredrik Hedlund

Fotograf/Illustratör: Jens Magnusson