”Involvera föräldrarna”

Ätsvårigheter är en komplikation som ingår i många diagnoser. Barn som krånglar med maten behöver därför utredas, enligt logopeden Kajsa Lamm Laurin som har har skrivit en bok för förskolepersonal med förhållningssätt och råd.

Ätsvårigheter ingår i många diagnoser och behöver utredas, enligt Kajsa Lamm Laurin, logoped vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. I boken Barn med ätsvårigheter (Gothia fortbildning 2018), ger hon råd till förskolepersonal om barn som inte äter oavsett hur hungriga de blir.

Ibland kan det finnas medicinska orsaker bakom ätsvårigheterna.

– Oralmotoriska och oralsensoriska svårigheter är ett förbisett problem, säger hon. I en så till synes okomplicerad process som att svälja, är över 30 muskelgrupper inblandade.

”Neofobi”, en rädsla för nya och okända födoämnen, kan också ställa till stora måltidsproblem. Kunskap, tålamod och energi är nyckelord för att få barnen att känna lust och förväntan inför måltiden.

– Ätsvårigheter är en komplikation som ingår i många diagnoser. Barn som krånglar med maten behöver egentligen en mer ingående utredning, säger Kajsa Lamm Laurin.

Fem råd till förskolepersonal:

  • Utred varför barnet inte äter – det finns alltid en bakomliggande orsak.
  • Involvera föräldrarna i utredningen.
  • Optimera barnets förutsättningar vid måltiden, till exempel konsistensanpassning, sittställning och ljudnivå.
  • Håll inte för hårt på regler om att smaka, sitta kvar vid bordet med mera. Press och tvång hör inte hemma vid matbordet.
  • Håll en neutral och trevlig ton om maten. Värdera inte ätande – man är inte duktig för att man äter. Man ska äta för att man är hungrig, inget annat.

Läs mer:
Barn med ätsvårigheter: Förhållningssätt och råd till förskolan (Gothia fortbildning, 2018)

Vill du läsa mer om matvanor?

Matvanor

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus