NPF-diagnos fick dramatisk effekt

I en uppmärksammad fallrapport beskriver forskaren Camilla Wiwe Lipsker hur smärtan minskade dramatiskt hos en flicka när hon fick diagnosen adhd och autism/Aspergers syndrom.

Flicka som har smärta
Flickan undersöktes och utreddesför en mängd kroppsliga sjukdomar,både i Sverige och utomlands. Foto: Shutterstock

En sexårig flicka remitterades till Smärtcentrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon hade då haft kronisk smärta sedan nio månaders ålder. Det hade börjat som smärta i knäna och under de kommande åren utökats med huvudvärk, ledvärk och muskelvärk.

Många undersökningar

Flickan hade genomgått en mängd undersökningar i Sverige, bland annat två magnetkameraundersökningar, test för Borrelia, Bartonella, Epstein Barrvirus och sköldkörtelsjukdom. Hon hade också utretts för reumatoid artrit och psoriasisartrit.

Föräldrarna tog henne både till USA och till Tyskland eftersom de var missnöjda med den svenska vården. Läkarna fann en bakterieinfektion och hon behandlades med antibiotika i över ett år.

Stress, ljus och ljus

Enligt föräldrarna sov hon bättre under antibiotikabehandlingen men smärtan var densamma. Smärtan ökade vid fysisk aktivitet som att gå, springa, cykla eller rida. Även social kontakt, stress och visst ljud och ljus ökade smärtan.

Flickan hade även stora problem i vardagen. Att göra sig i ordning på morgonen, vara i skolan, gå i trappor, somna och leka var saker som orsakade ständiga problem. Det kunde ta timmar att komma iväg till skolan på morgonen.

Föräldrarna försökte skydda flickan från sådant som ökade smärtan, som att springa och cykla, trots att detta var några av hennes favoritsaker att göra.

Adhd och autism/asperger syndrom

Flickan fick efter utredning diagnoserna adhd och Aspergers syndrom och behandling med metylfenidat (bland annat Ritalin och Concerta). Samtidigt gick föräldrarna i kognitiv beteendeterapi, KBT, för att lära sig hantera sin egen oro bättre.

NPF-diagnoserna och läkemedelsbehandlingen för adhd hade en dramatisk effekt på flickans smärtsjukdom. Två år senare hade flickan fortfarande ont men i snitt bara en natt per vecka. Hon gick i skolan utan problem och hade inte kvar några av de funktionella svårigheter som hon upplevt tidigare. Enligt föräldrarna förvärrades smärtan när man prövade att sätta ut adhd-läkemedlet.


Källa: Wiwe Lipsker C. et al. A case report and literature review of autism and attention deficit hyperactivity disorder in paediatric chronic pain. Acta Pædiatrica 2018;107:7538.

Vill du läsa mer om smärta?

Smärta och funktionsnedsättning

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus