Smärta - så funkar det

Obehandlad smärta triggar smärtsystemet. Resultatet blir att det onda gör ondare. Genom att tidigt upptäcka och behandla smärtorsaken minskar man risken för kronisk smärta.

Ont i ryggen”, säger vi, men smärtan känns inte förrän smärtsignalerna når hjärnan. Med hjärnavbildning kan man numera se vilka delar av hjärnan som aktiveras av smärtsignalerna. Det hjälper oss att förstå olika smärttillstånd och kan bidra till bättre behandlingar.

I huden och nästan hela kroppen sitter smärtmottagare som reagerar på hetta, köld, inflammation och när vi gör oss illa. Mottagarna skickar sedan signaler vidare till hjärnan via nervceller. I själva nervcellen fortplantas informationen som elektriska impulser. Mellan nervcellerna är det signalämnena, som serotonin och dopamin, som förmedlar smärtsignalerna.

Vi har också ett smärthämmande system. I det går signalerna i motsatt riktning, från hjärnans känslocentrum till nervbanorna i ryggmärgskanalen. Det saktar ner ”trafiken” i nervbanorna och då gör det mindre ont.

Obehandlad smärta triggar smärtsystemet. Resultatet blir att det onda gör ondare. Därför är det viktigt att upptäcka och behandla smärtorsaken..

Långvarig smärta är vanligare vid bland annat autism, adhd, flerfunktionsnedsättning och vid sjukdomar som reumatism och stroke. Smärtan kan ha vitt skilda orsaker, såsom annorlunda sinnessystem, spasticitet i muskler, felställning av leder, kronisk inflammation eller att hjärnans smärtreglering är påverkad.

Fetma, övervikt och stillasittande är kända riskfaktorer för smärtsamma sjukdomar och besvär. Förr ordinerades ofta patienter med värk att vila. Numera vet man att det ofta förstärker smärta, medan rörelse och regelbunden motion har motsatt effekt. Många blir också hjälpta av KBT (kognitiv beteendeterapi) eller ACT (acceptance and commitment therapy).

Olika smärtläkemedel verkar på olika sätt. Vid en viss typ av smärta kan antidepressiva läkemedel ha smärtlindrande effekt. Vanliga värktabletter blockerar smärtmottagarna, medan andra läkemedel verkar genom att höja nivån av serotonin, kroppens eget morfin.

Smärta som orsakas av att nervsystemet skadats (neuropatisk smärta) är svårbehandlad. Långvarig smärta går sällan att medicinera eller operera bort.

Vill du läsa mer om smärta?

Smärta och funktionsnedsättning

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus