Språkförskolan bra grund för Noah som också har autism

Noah har tre diagnoser som överlappar varandra. Med daglig träning i språkförskola kan han nu gå i vanlig förskoleklass med extra stöd.

Noah och logopeden Stina
Noah Brandel tränar tillsammans med logopeden Stina Johansson på språkförskolan Rudsängen i Karlstad. Foto: Lisa Olaoson Noah Brandel tränar tillsammans med logopeden Stina Johansson på språkförskolan Rudsängen i Karlstad.

Noah går sedan skolstarten i en vanlig förskoleklass där han trivs och får extra stöd men vägen dit har varit lång. Fortfarande får hans mamma Charlotte Brandel kämpa för att Noah ska kunna leva sitt liv med samma rättigheter som andra barn.

– Jag måste få alla att förstå att Noah har tre diagnoser som överlappar varandra, säger hon.

Det började med språkstörningen. När Noah var runt två år fattade Charlotte misstankar men på BVC var det svårt att få någon att lyssna.

– I stället försökte de lugna mig och upprepade: ”Det kommer, det kommer.”

Reagerade på andra svårigheter

Charlotte Brandel anade också att det kunde finnas ytterligare någon svårighet. Hon reagerade på att Noah rörde sig annorlunda och uppfattade ljud på ett ovanligt sätt.

Noah började i vanlig förskola men fick snart gå över till språkförskolan Rudsängen. Där träffade han logopeden Stina Johansson två gånger i veckan. De andra dagarna tränade han med förskolepedagogerna. Det var också på Rudsängen som Noah fick diagnosen taldyspraxi och så småningom även autism.

– Till slut hade vi tur och träffade en läkare på BVC som jobbat med autism i 20 år. Det var helt avgörande.

Läsplattan hjälpmedel i skolan

Noah fick gå kvar på Rudsängen även efter autismdiagnosen. Han fungerade i gruppen och personalen kunde fokusera på taldyspraxin som innebär att den motoriska styrningen av talet är påverkad. Logopeden Stina Johansson beskriver det som att man inte viljemässigt kan få fram ett ljud utan måste träna aktivt för att det ska fungera.

Åren på språkförskolan har lagt grunden till att Noah kan gå i en vanlig förskoleklass. Vid sin sida har han personal som kan tolka och han kommunicerar också via sin läsplatta. Han kan gå undan och vara för sig själv ibland, och för att slippa för mycket intryck går han i förväg till skolmatsalen innan lunchrasten börjar.

Vill du läsa mer om skola och NPF?


Skola och NPF

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus