Förskola och skola för barn med funktionsnedsättning

Kommunen har huvudansvar för skolan. Skolans rektor ansvarar för att eleverna är trygga och når kunskapsmålen. Elever med funktionsnedsättning kan behöva särskilt stöd eller gå i anpassad skola.

Funktionshindersguiden

På funktionshindersguiden.se finns samlad och kortfattad information om olika stöd, skolformer och annat som rör skolan.

Förskola, skola och gymnasium för elever med funktionsnedsättning - funktionshidersguiden.se

Tema Skola och NPF

Här på habilitering.se finns det temasidor om skola och NPF. 

Skola och NPF

Material att ladda ner

Det finns mycket material att ladda ner som kan vara användbart i förskola, skolan och studier.

Material att ladda ner, skola

Matrial att ladda ner, allt