NPF-säkrad skola är bra för alla elever

Källbrinksskolan i Huddinge kallar sig en NPF­-säkrad skola och den gillas av alla elever, även de som inte har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Joanna Lundin

På Källbrinksskolan i Huddinge utanför Stockholm, talas det rätt lite om diagnos och mer om behov. Det innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att för att få tillgång till olika hjälpmedel.

– En förutsättning för att ”NPF-­säkringen” ska fungera är att alla som ar­betar på skolan har kunskap, säger Joanna Lundin, specialpedagog med inriktning på NPF.

Anlitat Attention

För att utbilda personalen har Källbrinksskolan anlitat Riksförbundet Attentions utbildningscenter och Joanna Lun­din har föreläst för elever och lärare.

– Det handlar om att tänka om, att använda det man har på bästa sätt. Bemötande och förståelse är viktiga nycklar. Att ha en skolledare som har en tydlig vision och ett mål med NPF­-säkringen, är också en förutsättning för att lyckas, säger hon.

Anpassade klassrum

På Källbriksskolan är många särskilda behov re­dan tillgodosedda genom det ”basutbud” som alla elever har tillgång till. Dit hör anpassningar i alla klassrum med bland annat stolar som fjädrar, ståbord, arbets­bås och sackosäckar.

– Många av eleverna är rastlösa och har oro i kroppen. Då kan det vara lättare att fokusera på uppgiften om man kan röra på sig och byta arbets­ställning, säger Joanna Lundin.

Alla lärare på Källbrinksskolan ska ha en tydlig agenda för lektionen på tavlan. De ska förklara syftet med arbetsupp­giften som också ska ha tydlig bör­jan och tydligt slut.

Tydlig feedback

Eleverna ska också få tydlig feedback och till exempel få hjälp med att dela in arbetsuppgif­ten i mindre delar om det behövs. En genomgång får vara max tio minuter i sträck. Ska läraren prata längre får hen bryta av med något annat en stund.

– Hur mycket motorisk oro du än har i kroppen klarar du tio minuters genomgång, förutsatt att du kan se tiden tydligt. Därför är hjälp­medlet Time­Timer elevernas favorit, säger Joanna Lundin.

Vill du läsa mer om skola och NPF?


Skola och NPF

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Fotograf/Illustratör: Privat bild