Här kan barn och vuxna utveckla språket

Lek och spel viktiga verktyg för språkträning, liksom att samtalspartnern agerar modell. På Habiliteringens resurscenter, som är en av mottagningarna inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm kan barn och vuxna med olika typer av svårigheter hjälp att utveckla språket.

Materialet som används är bland annat pedagogiska spel som finns i leksaksbutiker eller barnbokhandlar, till exempel Kaninmemo, men för många personer kan man behöva förenkla spelen.

- Ofta kompletterar vi färdigt material med en ordlista med tecken eller en kommunikationskarta, säger Marianne Bengtsson, logoped vid Habliteringens resurscenter.

När det gäller att berätta och beskriva använder man bilder som ska ordnas i ett händelseförlopp så att det blir en meningsfull berättelse.

- Det kan variera från ett par tre bilder till mer avancerade, komplexa och innehållsrika berättelser: Vad händer i början, vilka är aktörerna? Vad händer i mitten? hur ser slutet ut, varför blev det så?

Populärt språkträningsmaterial

Vid Habiliteringens resurscenter kan man även låna språkträningsmaterial. Ett av de mest utlånade pedagogiska materialen är "Jeu de couleurs", ett spel som man kan spela i grupp eller en-till-en.

- Man lär sig bygga en enkel mening genom att spelarna har varsin figur som ska kläs på samt två tärningar, en med färger och en med plagg. Man ska också förenkla spelet genom att använda lösa bilder och kommunikationskara som stöd till tal eller tecken, säger Marianne Bengtsson.

Samtalspartnern tydlig modell

För att språkträning ska ge resultat bör övnningarna kännas lustfyllda, positiva och meningsfulla för både barnet och den vuxna, eller för behandlaren och samtalspartnern.

- Samtalspartnern bör också vara en tydlig modell så att den som behöver språkträning kan spegla sig. Alla är inte vana att delta i barnens aktiviteter. Där har vi logopeder ett viktigt uppdrag att visa föräldrar hur de kan bli modeller för att hjälpa sitt barn, säger Marianne.

Vill du läsa mer om samtidiga diagnoser?

Artiklar, forskning och tips om samtidiga diagnoser.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus