Sen språkutveckling kan vara tecken på autism

Barn med språkstörning har ofta andra utvecklingsneurologiska svårigheter. Rätt förhållningssätt kan bidra till att barnet utvecklar sitt talade språk, visar forskning.

Illustration om kommunikation
Barn som lockas att uttrycka sig och ta fler kommunikativa initiativ, kan utveckla sitt talade språk. Illustration: Jens Magnusson

Små barn med svåra språkstörningar har ofta även andra svårigheter. Det kan vara en sen eller utebliven språkutveckling som gör att både autism och språkstörning upptäcks.

– Det behöver inte vara så att de uppfyller en formell diagnos men de kan ha symtom inom olika områden, säger Carmela Miniscalco, logoped vid Drottning Silvias universitetssjukhus i Göteborg och forskare vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Det gäller till exempel barn som har kommit i gång med sin språkutveckling och sedan tappat ord, så kallad regression.

– De kan ha ett ordförråd vid 12, 15 månaders ålder och sedan vid 18 månader plötsligt sluta prata, säger Carmela Miniscalco. 

Lättare jämföra med andra barn

Samspelet mellan språkstörning och andra funktionsnedsättningar är komplext och gränserna kan vara svåra att dra.

– För föräldrar ligger det ofta närmare till hands att oroa sig för hur barnets språk utvecklas, än för andra symtom. Dels kan man jämföra med andra barn, dels finns det tydliga milstolpar för hur barnet ska tala vid en viss ålder.

Normalvariationen när det gällertill exempel motorik och kommunikationsförmåga är mycket större än för språket. Då kan det vara svårt att definiera vad sominte är normalt.

– Kommunikation är så mycket mer än tal. Kroppsspråk, tempo, gester, tajmning – allt det har barn med autism svårt att samordna.

Annorlunda sätt att uttrycka sig

Ett tecken på språkstörning är om barnet har ett mycket annorlunda sätt att uttrycka sig. Carmela Miniscalco berättar om en pojke hon mötte vars första ord var skiftnyckel.

– Det är ett mycket specifikt ord. I vanliga fall är de första orden ”titta” eller ”lampa”. Sje­ljudet är svårt och kommer i regel sist i barnets språkutveckling.

Språkstörning är fortfarande en relativt okänd funktionsnedsättning som ibland kan vara svår att upptäcka.

– Den kan märkas tydligt om det handlar om svårigheter med expressivt språk, det vill säga det som kommer ut ur munnen. Men för mig som logoped är det ett mycket större problem om barnet inte förstår eller inte har någon vilja att kommunicera, säger Carmela Miniscalco.

Det går inte att bota en medfödd språkstörning eller kommunikationsstörning, men genom att samarbeta med föräldrar och andra i nätverket kring barnet kan man utveckla barnets språkliga förmågor och mildra konsekvenserna av språkstörningen.

– Det finns till exempel evidens för att ett responsivt förhållningssätt, att man lockar och stödjer barnet att uttrycka sig och ta fler kommunikativa initiativ, kan bidra till att barn utvecklar sitt talade språk, säger Carmela Miniscalco.

Vill du läsa mer om samtidiga diagnoser?

Artiklar, forskning och tips om samtidiga diagnoser.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2022-04-28

Skribent: Ninni Jonzon